UZI_COHEN

יורו דולר פוטנציאל ללונג

FX:EURUSD   יורו / דולר אמריקאי
בוקר טוב לכולם
לאחר התחזקות של הדולר בתקופה האחרונה, בחלק מצמדיו ניתן לראות , התעייפות , חוסר החלטיות ושינוי מומנטום.
הדברים הללו קורים לאחר תנועות מאוד חזקות -לעיתים עשויה התנועה להיות כתיקון. במקרים אחרים- כריברסל, אין לדעת אף פעם, מה שכן, אנו צריכים להיות מוכנים לכל תרחיש.
בצמד הנל , הצמד הסחיר ביותר בעולם, כמה דברים:
א.המחיר נסחר תקופה ארוכה לשורט, והתנהגות המחיר באה לידי ביטוי בשיאים ושפלים יורדים.
ב.השיא האחרון שיצר את השפל לא " כובד" כלומר-לא היו מספיק הוראות באזור הזה כדי להמשיך את התנועה הדובית.
ג.המחיר כשל מלייצר שפל חדש.
במידה והמחיר יסחר סביב האזור שצוין אנו עשויים לייצר שיא חדש.
זו דעתי בלבד.
בהצלחה.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.