FX:EURUSD   יורו / דולר אמריקאי
חברים שני תרחישים ליורו דולר,

כרגע מכבד שיאים ושפלים יורדים ונמצא באיזור פיבו לגל האחרון.
שבירה של הקו הירוק המהווה שפל אחרון יתן לנו ביטחון לסחור אותו עד לדאבל בוטום ויתכן שיווצר שפל חדש.

אם לא, יתכן וישבור את השיא האחרון וימשיך ללונג.

תגובות