LiorA92

EXAS - #חברה רפואה חדשנית

לונג
NASDAQ:EXAS   Exact Sciences Corporation
חברת EXAS - מדווחת ב09.05 יום שלישי אחרי המסחר.
אקזקט סיינסז עוסקת בפיתוח טכנולוגיות מבוססות DNA לאיתור סרטן. החברה מספקת רשיונות עבור הטכנולוגיות שלה לשימוש בשירותי מבדקים מסחריים. הטכנולוגיה מבוססת על בדיקת צואה לאיתור סרטן באמצעות DNA באוכלוסיות סיכון. לחברה שיתוף פעולה עם חברת לאב-קורפ למטרות מסחור הטכנולוגיה.
.
מבחינה פונדמנטלית:
צמיחה בהכנסות (רבעון מול רבעון) 16-21% במהלך 2022.
החברה הפסדית אך ברבעון האחרון סיימה עם רווח לפני מיסים פחת והפחתות (EBITDA) מתואם חיובי.
את הרבעון האחרון סיימה עם תזרים מזומנים מפעילות שוטפת חיובית (הפעם האחרונה שזה קרה היה ברבעון 2-2021).
סה"כ תזרים מזומנים חופשי ששרפה החברה ברבעון האחרון הלך ופחת לכ16 מיליון דולר.(בהשוואה ל80 מיליום ברבעון שקדם לו).
מבחינת דוחות קודמים החברה הכתה במהלך כל 2022 הן בשורה העליונה והן בתחתונה).

מבחינה טכנית:
ברמה החודשית - בניית דגל שורי. הולכת הצידה כבר 4 חודשים בטווח של עשרה דולרים(60-70). רמת ה60$ זוהי רמת טרום קורונה נק' ייחוס חשובה. בהינתן ותפרסם דו"ח טוב עם צפי קדימה חיובי - יכולה לפרוץ את רמת ה71-72 והיעד הראשון יהיה רמת ה100. לצד השלילה בהינתן דוח לא טוב יכולה לחזור לרמת התמיכה 47.5 ואחריה 35.7 ו29.6.
נ.ב. מנייה שמככבת במקום ה6 אצל קת'י וודס בARKK.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.