eldad2305

מניית expe

לונג
NASDAQ:EXPE   Expedia Group, Inc
צפיות ‎157‎
0
מניית expe מסקטור השירותים.
מניה למעקב !
המניה בתוך תעלה ובתוך משולש מתכנס, המניה ת'עניין אותי בפריצת המשולש ומעל ממוצע 50.
בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה

תגובות