dov1007

מניות Fang ביחס לתעודת סל spy

FX:FAANG   FAANG
הצגת הפאנג בוצעה ביחס ל spy אשר נעדר השפעה שינוי מחיר כתוצאה מפקיעה רבעונית
צבר מנית הפאנג ביצע ירידה של 41 % מהתקרה הכפולה שביצעה ב5800
תעודת סל spy ירדה מהשיא של 478 כ24 אחוז
יש תאימות מגמות בין השניים ואכן ניתן להשתמש בשינוי תנועת מניות ה פאנג כ"אינדיקטור" במהלך מסחר יומי על חוזה ה.ס.פ
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.