eyal676

FATE--לונג

לונג
NASDAQ:FATE   Fate Therapeutics, Inc.
FATE-סקטור הבריאות/ביוטכנולוגיה.
מפתחת חיסונים וטיפולים לסוגי מחלת הסרטן השונים.
65M מניות צפות
17%שורטיסטים במניה
97.70%אחזקת מוסדיים
157%שינוי באחזקת בעלים ב6 חודשים אחרונים
נתונים אלו לדעתי יובילו לשורט סקוויז במניה.
קרנות הגידור שוריות מאד על המניה כמו גם האנליסטים עם המלצות קניה חזקה.
ב9.6.20 הייתה הנפקת מניות נוספת לציבור שהניבה ברוטו 214M שישמשו למימון ניסויים קליניים ומחקרים.
ההנפקה הייתה במחיר מניה 28.31.
כמו כן לחתמים אופ לרכישת מניות נוספות ל30 יום בכמות של 972000 מניות בסף 26M.
כמו כן החברה חתמה הסכם עם חברת JNJ בסך 4 מיליארד $ לפיתוח משותף של חיסונים ל4 סוגי סרטן.
בהסכם התחייבות של JNJ לרכישת 1.800.000 מניות בסך של 50M.
שימו לב שלמרות הדילול מחיר המניה עלה ולא ירד כמו שקורה על פי רוב וזאת מכיוון שהמשקיעים מאמינים
במניה עקב תזרים מזומנים חזק ויציב.
טכנית-המניה נמצאת במגמה ראשית עולה והתבססות מעל ממוצע נע 50 שמשמש כתמיכה מ 13.4.20
כמו כן המחיר נמצא במשולש שפריצתו תוביל להערכתי למהלך לונג ובהמשך אף לשורט סקוויז מעל מחיר 37.20.
אחפש לונג ב-3 תרחישים שונים
1-בפפריצת המשולש במחזור תומך
2-מעל מחיר 37.20 שורט סקוויז
3-בירידת המחיר ל BUY ZONE ולתמיכת ממוצע 50 ולחלק התחתון של התעלה העולה.
שימו לב למחזור הענק שהיה ב9.6.20 ולמחזור הדומה לו מצד שמאל ומה שקרה אחריו.
יעדים מסומנים בגרף.
אין באמור לעיל המלצה.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.