eyal676

FB --תרחיש

eyal676 מעודכן   
NASDAQ:META   Meta Platforms, Inc
פייסבוק תרחיש עפי גלי אליוט בגרף שבועי.
במידה ואכן המחיר יגיע לאיזור הקנייה זה יהיה טרייד מדהים.
כרגע נראה לי קצת דמיוני
אין באמור לעיל המלצה
הערה: התרחיש הדימיוני קורם עור וגידים ואני מניח שכבר בשבוע הבא נראה את פייסבוק במחיר 127
הערה: מתקדמים לאיזור המבוקש

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.