dov1007

Fb -דשדוש בטווח 240-224

NASDAQ:META   Meta Platforms, Inc.
המניה ,כרגע לא התרגשה יותר מידי מ"חרם" המפרסמים

למעשה יצרה טווח דשדוש 240-224 ובאמצע 233
פריצת טווח תתן כיוון
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.