dov1007

FB- META PLATFORM - מה תהיה רמת ההתנגדות ?

NASDAQ:FB   Meta Platforms, Inc
צפיות ‎199‎
2
פייסבוק אשר שינתה את שמה ל meta0 מושג של חמלה ידידותיות מנסה לחזור למעלה
האם רמתות פיבו ישמשיו כהתנגדות לתיקון כלפי מעלה :-346 א ו 355
או רמת value area ב360 תהווה התנגדות ?