dov1007

FB- META PLATFORM - מה תהיה רמת ההתנגדות ?

NASDAQ:META   Meta Platforms, Inc.
פייסבוק אשר שינתה את שמה ל meta0 מושג של חמלה ידידותיות מנסה לחזור למעלה
האם רמתות פיבו ישמשיו כהתנגדות לתיקון כלפי מעלה :-346 א ו 355
או רמת value area ב360 תהווה התנגדות ?
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.