eldad2305

מניית FLGT

לונג
NASDAQ:FLGT   Fulgent Genetics, Inc
מניית FLGT מתחום הבריאות
למניה יש שורט פלוט של 27.68%
מבחינה טכנית:
המניה החלה את גל העלייה הראשון מתחילת ינואר 2021
לאחר מכן יצרה גל תיקון מאמצע פברואר.
בימים האחרונים המניה מתכנסת על ההתנגדות במחיר 116.50
אתמול המניה פרצה את ההתנגדות ויצרה נר קונים חזק עם מחזור גבוה וסגרה מעל הצטלבות ממוצעים.
עליה מעל הגבוה של הנר מאתמול ויכולה ליצר גל עליות נוסף.
בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה, כל הכתוב לעיל ללמידה בלבד.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.