Smart-tradeIL

מניית FOXA - חזרה למעלה לאחר שבירת W

לונג
NASDAQ:FOXA   Fox Corporation
Communication Services | Broadcasting | USA

לאחר הדשדוש ברמות המחירים ...
ניתן לראות שבירה של תבנית W כלפי מעלה עם נפח מתגבר ומומנטום גבוה

מבחינת האינדיקטורים ניתן לראות כי כספים נכנסים פנימה אל המניה והנפחים הולכים וגדלים עם כיוון המגמה העולה.

ישנה הסתברות לתיקון לרמת התמיכה לפני המשך מהלך כלפי מעלה

* אין באמור המלצה *

תגובות