eldad2305

מניית FSLY

לונג
NYSE:FSLY   Fastly, Inc
צפיות ‎73‎
0
מניית FSLY מסקטור התוכנה
המניה במגמת עליה החל מחודש מאי.
בימים האחרונים המניה תיקנה עד לפיבונאצ'י 0.382. ובמקביל ניתן לראות שעם גל הירידה יש האטה במחזורים של התיקון.
אתמול נראה כי נכנס כסף חדש ע"פ גודל המחזור.
עליה מעל הנר של אתמול יהווה אישור לחידוש המגמה.
נקודת אזהרה/התנגדות קרובה באזור 88.00/89.00.
בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה.