Szohori2000

רעיון ללונג - מניית FUN

לונג
NYSE:FUN   Cedar Fair, L.P.
המניה ביצעה דשדוש מאזור אפריל ומראה חוזקה לעומת השוק. מבצעת בדיקה מעל קו ההתנגדות.
חצייה של ממוצע 50 את ממוצע 200.
צריך לראות שלא חוזרת לתחום.