liormeitar

מניית FWONK מספקת תמונה מעניינת לפריצה - אין באמור המלצה

לונג
NASDAQ:FWONK   Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One
ניתן לראות את קו המגמה ורמת ההתנגדות מצמצמים אחד כלפי השניה.
במידה ונקבל תבנית היפוך וחזרת קונים בימים הקרובים יהיה מעניין לראות אם היא תפרוץ את ההתנגדות ותתחיל לעלות למעלה.
יום טוב ומסחר נעים לכולם.

אין באמור המלצה.

תגובות