UZI_COHEN

GBPAUD הסבר לעסקה מהיום

השכלה
FX:GBPAUD   לירה שטרלינג / דולר אוסטרלי
שלום לכולם
ניתן לראות כאשר יש עבורנו מס' דברים שמתקיימים בו זמנים זה נותן לנו ביטחון רב לפתוח את העסקה.
רצוי לכתוב את אותם הדברים בבואנו לפתוח עסקה.
לטעמי מעל 3 הסכמות ואישורים לעסקה זה כמות נכבדת לפתיחת פוזיציה, כך הרגש מנוטרל-
במקרה הנוכחי כמה דברים מתקיימים-
א.היחלשות הצמד בגרף יומי.
ב.4 שעתי פסגה כפולה .
ג.רמה פסיכולגית-זה צמד שאוהב את הרמות הללו.
ד.אזור הזהב-פיבונאצי 0.618-0.786
ה. המחיר מייצר שיאים יורדים.

** מבחינתי הכיוון בטווח הרחוק לשפל חדש**

מי יודע?-רק השוק יגיד לנו.
בהצלחה.