ilia1131

GBPUSD LONG 29/01/2019 הצטרפות

לונג
FX:GBPUSD   לירה שטרלינג / דולר אמריקאי
-תמיכה חוזרת על ה1.315
-ציפייה להמשך עליה לאיזורי 1.325
-כניסה בפריצה של ה1.31677
-עסקה של 3.25/1
הערה: כשל, נסיסה מוקדמת לפני סיום תיקון.