FX:GBPUSD   לירה שטרלינג / דולר אמריקאי
פאונד דולר-
כיצד להבין את המחיר העכשווי?
שימו לב לפניכם גרף 4 שעתי.
באוברול אנחנו מגמה יורדת כפי שהוסבר ברעיונות הקודמים.

ראשית, סימנו פיבו מנקודה A לנקודה B לפרייס אקשן של הרגל היורדת.
מנגד, סימנו פיבו מנקודה מס' 1 לנקודה מס' 2 לרגל העולה.

אני צופה שהמחיר יתקן מעט פנימה בתוך רגל 1-2 ויגיע לאיזורים עמוקים יותר של פיבו לרגל AB.

שימו לב בתקופת מסחר זו אני ממליץ לכולם - In and out

תגובות

100‎מטבעות
השב