liormeitar

GSX שהתעוררה לחיים לא מזמן על מחיר מעניין- אין באמור המלצה

לונג
NYSE:GSX   None
כפי שניתן לראות,
מחיר מעניין, תבנית היפוך על קו מגמה עולה, ממוצע נע 20, ייתכן מהלך קצר למעלה

תגובות