NYSE:HLT   Hilton Worldwide Holdings Inc.
מניית hlt
ישנם נתונים חיוביים לחברה.
מגמה עולה שנתית
נעצרה על תמיכה חזקה במחיר 90.70
פריצת המשולש למעלה תאותת על המשך העליות
בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.