SharonSwingHalleluya

מניית HSIC - מעקב ללונג - אין באמור המלצה

לונג
NASDAQ:HSIC   Henry Schein, Inc
מניית HSIC - מעקב ללונג - אין באמור המלצה
אחרי גל עולה מרשים
המנייה מתקנת מטה לתוך יחסי פיבונצ'י
כמו כן יוצרת יתד שוורית ואני ממתין שתפרוץ אותו כלפי מעלה עם נר ירוק עסיסי.
כרגע המחיר 2.3 +/- מהלך מסחר

דיעה בלבד ואין באמור המלצה
הערה: 66.16

תגובות