NYSE:ICE   Intercontinental Exchange Inc
ICE-פיננסים
מחיר-135.29
ספקית גלובלית מובילה של נתונים,טכנולוגיה פיננסית ותשתיות שוק.
לאחר דוחות שהיכו את התחזיות ברבעון השלישי וצפי עתידי חיובי
הכולל BUYBACK ברבעון הנוכחי.
אחזקת מוסדיים 90.33%
יעד אנליסטים-153.
מדורגת כקנייה חזקה ב-TIPRANKS.
טכני-ניתן לראות את מלבן ההתכנסות הארוכה בה ניתן להבחין בבירור באיסוף
של כסף חכם הבא לידי ביטוי במחזורים הגדולים בימי העליות שהסתיימו בנרות ירוקים מלאים.
ואז קיבלנו פריצת ההתכנסות-בחץ לבן-במחזור גדול ובנר ירוק מלא שסגר מעל מלבן הדשדוש.
לאחר מכן המחיר המשיך לדחוף מעלה כשביום הדוחות וביום שלאחריו רואים 2 נרות ירוקים
בקצה התעלה העולה-בצהוב-כשסטייה דובית במתנד ה-RSI מרמזת על היחלשות המומנטום מעלה
ודרישה לפולבאק לאיוורור המתנד לפני המשך עליות.
במגמה המינורית-ניתן לראות את תבנית ההיפוך ''כוכב הבוקר'' המתקבלת לאחר הפולבאק שנבלם
על קו המגמה/התעלה העולה ומסמנת על ריברסל תוך כדי פריצת המשולש/הרצף היורד,כשביום
המסחר האחרון קיבלנו נר יפה במחזור בולט שסגר מעל קו המגמה היורד.
כניסה לטרייד-135.65 מעל הגבוה של התבנית.
יעדים על הגרף-1,2,3.
S.L-132.72 מחמיר/מתחת לתבנית.
אין באמור לעיל המלצה.
אם אהבתם והשכלתם וגם תרוויחו,אשמח שתפרגנו בלייק.
בהצלחה.