NASDAQ:ICLN   iShares S&P Global Clean Energy Index Fund
צפיות ‎30‎
3
אפשר לראות מצד שמאל בגרף החודשי את הטירוף שהיה בתעודת סל של האנרגיה הירוקה את הריצה המטורפת בשנת 2020 של מעל 300%.
לאחר מכן ראינו את הירידה החדה לאזורי פיבונאצי 50 וכעת רואים את ההתבססות בגרף בין 20 ל24 וכעת רואים שאנחנו על סף פריצה של אזור הדשדוש ויציאה כנראה לדרך חדשה. יש לנו פה אז שילוב של פיבונאצי 50 התבססות ארוכה לטעינת אנרגיה והתחלה של פריצת הדשדוש.

אין באמור המלצה.