SharonSwingHalleluya

מניית IFF לונג - אין באמור המלצה

לונג
NYSE:IFF   International Flavors & Fragrances, Inc
מניית IFF לונג - אין באמור המלצה
מעל 133 עניינה אותי לעסקת לונג. נמצאת בתעלה עולה , כמו כן נעצרה ונתמכה על נע 200 ביצעה היפוך + אישור
מה שנותר לה זה רק לחצות את קו מגמה אלכסוני יורד כדי שהעסקה תהיה מושלמת.
דיעה אישית שלי בלבד ואין באמור המלצה
הערה: מחיר 139.99
עלייה של 3.06%
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.