MrTw

מניית IFF תעשיית המזון

NYSE:IFF   International Flavors & Fragrances, Inc
למניה דוחות רבעוניים אחרונים חיוביים, נתמכה על קו מגמה ארוך טווח, נראית חיובית להמשך בטווח בינוני - ארוך לסגירת הגאפ באיזור 140-142 דולר, אך ייתכן וכדאי להמתין קודם לסגירה שבועית מעל 128.25 - 130 דולר. אין באמור המלצה לביצוע פעולה כלשהי (ט.ל.ח).
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.