TASE:INCR   INTERCURE
מניית אינטרקיור, כניסה בוצעה ברביעי האחרון.
תיקון פיבו שנעצר בדיוק על 0.236, RSI 50 נתמך,
MFI גם כן בלם ירידה ומסמן שהכיוון הוא צפונה, מהMACD אני פחות מרוצה אבל הוא מתוח וצמוד מאוד, הגיוני מאוד לראות פה קורסאובר וחזרה מעל ה0.
משולש מתכנס בטווח תאריכים של כמה חודשים, פריצה תוכל להוביל למהלך של עשרות אחוזים בעז"ה.

אין באמור המלצה.
הערה: שר הבריאות אישר את החרגת ה-CBD, רכיב קנאביס שאינו פסיכואטקיבי, מפקודת הסמים המסוכנים - ובשבוע הבא צפויה ועדת הבריאות של הכנסת לאשר את הצעד. דוגמה למוצרים המכילים את הרכיב הזה הם שוקולד קנאביס ומשחות שיניים.

מחזיק אצבעות שמחר נראה תנועה חדה מעלה, נר ירוק ועסיסי.

רעיונות קשורים

תגובות