OriaReichart

ניתוח מניית IR

לונג
NYSE:IR   Ingersoll Rand Inc.
מניית IR דשדשה כמה שנים בצורה יפה מאוד, עשתה ספרינג די קטן אך בחוזקה רבה, יצאה ישר אחרי זה החוצה בחוזקה, נכנסה לדישדוש משני(reaccumulation) עשתה ספרינג בתוך הדשדוש המשני ועכשיו בודקת מחדש את התמיכה הקטנה באיזור 43.5, היא מביאה לנו אחת מתוך שני כניסות אפשריות לפי וויקהוף, מעניית מאוד לעליות.
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.