liormeitar

ראסל בתעלת דשדוש

AMEX:IWM   iShares Russell 2000 ETF
צפיות ‎21‎
1
כפי שניתן לראות מדד הראסל בדשדוש בתעלה.
מה שמאפשר תזמון בין קו התנגדות חזק לתמיכה חזקה. כל אחד באסטרטגיה שלו.

גילוי נאות אני לא סוחר עליו במצב זה וממתין לחזרה לעליה מתונה. שיאים עולים שפלים עולים.

אין באמור המלצה.

תגובות