SharonSwingHalleluya
לונג

מניית JD

NASDAQ:JD   JD.COM INC
מניית JD : מחיר 29.74 הסטורית רואים שהמניה טכנית לא יציבה ומבצעת גלים גדולים למעלה ולמטה. מספטמבר 2018 עד מרץ 2019 נעה בתוך טווח 19 -25 כאשר הנמוך של הטווח סביב רמת ה 19 דולר היא רמה קריטית והסטורית. מרץ 2019 נפרצה רמת ההתנגדות ונוצר לנו דשדוש מעצבן בטווח של 25.5 -32.5 אבל מה שחשוב כאן שאנו סוף סוף מעל נע 200 כך שנותן תקווה להמשך צפונה לפריצת 32.5 . בטווח הקצר המניה נגעה בתקרת 32.5 וירדה. אם הירידה תעצר + אישור ( יום אחרון ) יש מצב שתאגור כוח לבצע פריצה ושוק חיובי יכול לעזור. אם נשבור נע 200 ואחריו 25.5 חוזרים לדשדש בטווח הישן. סיכום : אופטימיות זהירה בשל עצירת הירידה בטווח הקצרובשל כך שאנו מעל נע 200. אין באמור המלצה 🙊🍒
קורס מסחר סווינג אישי ( אחד על אחד )
לפרטים נוספים : להשאיר הודעה בפייסבוק
קישור לפייס : https://www.facebook.com/swing.halleluya.9
SHARON SWING HALLELUYA

תגובות