AMEX:JETS   U.S. Global Jets ETF
השבוע התעודה אותתה על איתות חיובי,
הפריצה של קו מגמה יורד בגרף שבועי ופריצה של איזור התנגדות אופקית המסומן באדום חיובית ליצירת התחלה של מבנה עולה...

להמשך מהלך חשוב שהנכס ישמור את עצמו מעל איזור האופקית המסומנת באדום.
לא ממליץ קנייה/מכירה


רעיונות קשורים

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.