refael00111

דעה לניתוח טכני JETS - פוזציית לונג

לונג
AMEX:JETS   U.S. Global Jets ETF
מגמה ראשית היא מגמת עליה, צריך לשים לב לשלושת המלבנים המסמנים טווחי תמיכה והתנגדות, מאמין שנראה עוד ירידה קטנה לפני שנוי מגמה משנית.
RSI - האינדיקטור יחסית נמוך, 37.
MACD - נראה שהגענו לתחתית הירידה, נצפה לראות היפוך בקרוב.
MFI - האינדיקטור נמצא נמוך, 26, נראה כסף זורם בקרוב במידה והתרחיש יתקיים.
BB - נמצאים ממש נמוך מבחינת הBB.
סה"כ נראית טוב למעקב להיפוך מגמה משנית ולעליות יפות.

דעה אישית שלי. אין באמור המלצה, כל העושה שימוש בפוסט זה על אחריותו הבלעדית.
בהצלחה רבה !
הערה: התרחקנו מעט מטווח תמיכה הצהוב,
עדכון יופיע בתגובה הראשונה.
הערה: תרחיש נוסף בתגובה השניה

תגובות

תרחיש נוסף:
file:///C:/Users/refae/Desktop/%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%9B%D7%95/%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA/JETS%207.png
השב
עדכון:
file:///C:/Users/refae/Desktop/%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%9B%D7%95/%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA/JETS%206.jpeg
השב