Smart-tradeIL

מניית JNPR - חזקה לכיוון המגמה הראשית

לונג
NYSE:JNPR   Juniper Networks, Inc
Consumer Cyclical | Lodging | USA

לאחר הישענות על קו משמעותית, ניתן לראות פריצה כלפי מעלה בנפח משמעותית.

הפריצה קרתה ביום חלוקת הדיבידנד מה שמראה על כניסת כספים משמעותית למניה ואמון משקיעים


מבחינת האינדיקטורים ניתן לראות כי כספים נכנסים פנימה אל המניה והנפחים הולכים וגדלים עם כיוון המגמה העולה.

יציאת רווח ראשונה כאמור בגרף, יציאת רווח שנייה בקו ההתנגדות הבא


* אין באמור המלצה *

תגובות