guymizrahi

היפנים עם הראש קדימה

FX:JPN225   מדד ניקיי 225
צפיות ‎49‎
1
לאחר פריצת רצועת הדשדוש היעד למשש הוא השיא השנתי באזור 24120.
אם יהיה לנו מזל נרד לבדוק את התמיכה באזור 23000 למרות לדעתי
הסנריו הסביר יותר זה אתנחתא לרוחב והמשך מעלה להשגת היעד.