MrTw

מניית KR תחום המזון

NYSE:KR   Kroger Company (The)
ייתכן ומעל אלכסון, ומעל איזור 27 תראה חיובית, מתחת איזור 25.5 ושבירה מטה את האלכסון תראה שלילית בהתאם, אין באמור המלצה לביצוע פעולה כלשהי (ט.ל.ח).
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.