eyal676

KURA-לונג

לונג
NASDAQ:KURA   Kura Oncology, Inc
KURA-בריאות/ביוטכנולוגיה
מפתחת תרופות מדויקות/ספציפיות לטיפול במחלת הסרטן.
העלאת דירוג מסטיפל ל -BUY עם יעד 45$.
טכני-נמצאת בתנועה בתעלה עולה לאחר תיקון 61.8 פיבו
לגל העולה האחרון.
התיקון הסתיים בתחתית התעלה העולה על/בתמיכת ממוצע 50
המשמש כאינדיקטור תמיכה מובהק למניה בתנועתה העולה ובנר
בולען מלא שפרץ רצף יורד תוך כדי התלכדות ממוצעים E-3/8/21.
3 יעדים בגרף.
אין באמור לעיל המלצה.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.