AmsalemShimon

פורצת לונג ליעד 5.70כול עוד מעל 5$

לונג
AMEX:LEVB   None
צפיות ‎17‎
1
פורצת לונג ליעד 5.70 כול עוד מעל 5$

תגובות