Smart-tradeIL

מניית LITE = המשך מומנטום כלפי מעלה אחרי תיקון

לונג
NASDAQ:LITE   Lumentum Holdings Inc
Technology | Communication Equipment

המניה במגמה בריאה כלפי מעלה לאחר פריצה של ההתנגדות האחרונה ברמת מחירים 75

למרות שהגאפ האחרון כמעט נבלע במלואו, נראה כי עדיין יש מונמטום חזק לעליות שימשיך לאחר תיקון קל

כל האינדיקטורים מראים כניסה של כספים והמשך מומנטום כלפי מעלה

- ישנה אפשרות לכמה ימי תיקון לפני המשך העליות

* אין באמור המלצה *

תגובות