nen6000

מניית LOGI - אחרי ירידה של 70% אולי יש פה שינוי מגמה?!?!

לונג
NASDAQ:LOGI   Logitech International S.A. - Registered Shares
מניית LOGI - החברה מעצבת, מייצרת ומשווקת מוצרים המחברים אנשים לחוויות דיגיטליות וענן ברחבי העולם.

המניה לאחר ירידה של 70%.

לפני 4 ימים פרסמה דוחות מעורבים שאחריהם פתחה בגאפ שפרץ את קו המגמה היורד הראשי ו3 ממוצעים נעים וכרגע נמצאת על קו התנגדות אזור משמעותי.

במידה ותפרוץ את האזור שנמצא בו עכשיו עם נפח מכובד נרצה להיכנס ללונג שהיעד הראשון יהיה בממוצע נע 130 ואחר כך בקו התנגדות הבא.

במידה וממש יהיה שינוי מגמה יתכן ונממש את שלושת היעדים ואף יותר (יש זמן עד הדוחות הבאים).

סטופ - 48

בהצלחה!

אין באמור המלצה לפעולה!