NASDAQ:LPLA   LPL Financial Holdings Inc.
מניית LPLA
המשך מגמה קלאסי
חזרה של המחיר לאזורי ה 200 ישמש כתמיכה גם כקו מגמה ראשי וגם כמחיר סופר עגול.

חיפוש תבנית היפוך וכניסה עם סטופ לוס בנמוכים
בהצלחה!

*אין באמור המלצה*
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.