NASDAQ:LPLA   LPL Financial Holdings Inc.
מתחום הפיננסים LPLA מניית
חזרה טכנית לאזור קו המגמה והמשך התנועה המקורית

יש לחכות לסימני היפוך ברורים+הבנה של מחזורי המסחר כתוצאה מירידה חדה ולא מתונה לקו המגמה שיכולה להשפיע לרעה על העסקה.

אין באמור המלצה.
בהצלחה!
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.