barrahmany12

מניית - M לונג

לונג
NYSE:M   Macy's Inc
Macy's, Inc - למעקב

אחת מרשתות הקמעונאות הגדולות בארה"ב
מפעילה חנויות ב43 מדינות שונות גם מחוץ למדינה
לקראת עונת הקניות פורצת אזור התנגדות משמעותי
ונכל עוד מצליחה להחזיק באזורים האלה נראית טוב להמשך של עליות

ניתן לראות את המחזורים היפים שנכנסו גם לאחר הדוח וגם בפריצה
כמו כן מצליחה לפרוץ ולשמור על הרמות גם ב OBV

אשמח לראות אישור גם בטווחי הזמן הגדולים יותר

*אין באמור המלצה*