NYSE:MAA   Mid-America Apartment Communities, Inc
צפיות ‎92‎
0
מניית maa סווינג קצר.
הניתוח הטכני ע"פ גרף 4 שעתי.
למניה peg - 9.41 משמע שהמניה מתומחרת מאוד גבוה.
בהיבט הטכני: המניה יצרה נר אוקר בגרף 4 שעתי עם מחזור גבוה.
תמיכה קרובה 134.17.
בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה

תגובות