NYSE:MAA   Mid-America Apartment Communities, Inc
מניית maa סווינג קצר.
הניתוח הטכני ע"פ גרף 4 שעתי.
למניה peg - 9.41 משמע שהמניה מתומחרת מאוד גבוה.
בהיבט הטכני: המניה יצרה נר אוקר בגרף 4 שעתי עם מחזור גבוה.
תמיכה קרובה 134.17.
בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.