YossiCohen

נקודה מעניינת במניית MAA

לונג
NYSE:MAA   Mid-America Apartment Communities, Inc
ניתן לראות תרחיש טכני מעניין!
בהסתכלות של כמה שנים על המגמה הראשית ניצן לראות תנועה עולה די טובה.
כשצוללים לתקופה האחרונה ניתן לראות מבנה מחירים בריא עולה כאשר תמיכה מתקבלת על התנגדות מהעבר.
בנוסף ניתן לראות הופעת צמד פטישים שמתיישבים בדיוק על רמה זו שמשתלבת בצורה מדוייקת עם פיבונאצ'י 50 ובולינגר תחתון.
מאמין שיהיה ניתן לקבל מהלך עולה.

בצהלחה!

לא המלצה!

קבוצת הפייסבוק שלי לשיתוף עסקאות, כתבות ורעיונות
https://www.facebook.com/groups/439175773571953/