Marubozu

META - להרוויח תוך כדי המתנה לסגירת גאפ?

NASDAQ:META   Meta Platforms, Inc.
מטאוורס, על רקע הדיווחים על גל פיטורים נוסף, ואחרי העליות המאוד מרשימות שלה בתקופה האחרונה, מתחילה לסגת בחזרה לאזורים נמוכים.
אזור התמיכה המובהק הוא למעשה סגירת הגאפ - מה - 01.02.2023.

יש לציין בנוסף, יחד עם הירידה אנחנו רואים ירידה במחזורי המסחר, כך שעיקר הירידה היא כתוצאה ממימושים אחרי העליות מהחודשים האחרונים.

כמניה, נכון לרגע זה היא לא מתאימה עדיין למסחר, ואנחנו יכולים להמתין לה באזורי סגירת הגאפ הנ"ל, לשבירת שווא יחד עם זיהוי כניסה של כסף,
אך האם היא מתאימה לכתיבת קרדיט קול ספראד בינתיים, ודווקא לפקיעה קצרה?

אפשר לומר ששווה לפחות לבדוק אפשרות שכזו,
דווקא לפקיעה קצרה.


** אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך, אלא חוות דעת לימודית בלבד

אין באמור המלצה לקנייה או מכירה של נייר ערך מסוים

marubozu - מסחר מתקדם בשוק ההון (מתן כהן)
www.facebook.com/groups/marubozu/
www.facebook.com/marubozuok/
www.youtube.com/channel/UCmthBsyEulbNJgBqMMH7sFg
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.