eyal676

MMS ללונג

לונג
NYSE:MMS   Maximus, Inc
מניית MMS מחיר נוכחי 74.73 ללונג...ג.נ מחזיק מהיום.
המניה נעה בתוך תעלה עולה מתחילת השנה וכרגע יוצאת מהחלק התחתון שלה לכיוון מעלה.
שימו לב לפריצת המשולש במקביל לעליית המחיר מעל ממוצע 200.
אין באמור לעיל המלצה.
בהצלחה

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.