eyal676

MMS ללונג

לונג
NYSE:MMS   Maximus, Inc
מניית MMS מחיר נוכחי 74.73 ללונג...ג.נ מחזיק מהיום.
המניה נעה בתוך תעלה עולה מתחילת השנה וכרגע יוצאת מהחלק התחתון שלה לכיוון מעלה.
שימו לב לפריצת המשולש במקביל לעליית המחיר מעל ממוצע 200.
אין באמור לעיל המלצה.
בהצלחה

תגובות

המניה תסיים את היום מעל ממוצע 200 כפי שצפיתי...מקווה שהצטרפתם איתי לטרייד
השב
eyal676 eyal676
@eyal676, סגירת נר עסיסי מעל ממוצע 200 עםמחזור יפה כפי שצפיתי תוביל אותנו ליעדים
השב