IdoBurla

MNKD- סווינג דוחות

לונג
NASDAQ:MNKD   MannKind Corporation

חברת ביוטכנולוגיה לא קטנה עם 1.5 מיליארד דולר שווי שוק ו224 מליון מניות בפלואט, 7% מהם בשורט.

חברה מתמקדת ביצירת טיפולים וטכנולוגיות חדשניות לטיפול במחלות גם לילדים וגם למבוגרים.

לחברה כמה וכמה תרופות במספר שלבים קליניים מתקדמים יותר ומתקדמים פחות.

ב25/02 צפוייה החברה לפרסם דוחות רבעוניים.

ברמה הטכנית ביום המסחר האחרון של השבוע קיבלנו סיום על סף פריצה לאחר התבססות בטווחי מסחר צרים של כמה ימים על הגבוהים.

ביום שישי קיבלנו עלייה של 15% ומחזור יחסי גבוה, סימן חיובי להמשכיות.

המנייה בשנים האחרונות בילתה בתחתית מאוד משמעותית בגרף קיים פוטנציאל אפסייד די משמעותי.

רעיון שיכול להתאים לסווינג של כמה ימים בתנאי שנגיע לדוחות בפור משמעותי שיאפשר ניהול סיכונים תקין.

האידיאל מבחינתי הוא להגיע לדוחות עם פור בפוזיציה לא מלאה ולראות האם אפשר לחזק את הפוזיציה לאחר פרסום הדוחות.
כל זה בתנאי שתנועת המחיר תתחבר לבניית פוזיציה ושלא נקבל תנועה מאוד חריגה כלפי מעלה עוד לפני הדוחות.


אין באמור המלצה לקנייה או מכירה של ניירות ערך.