Smart-tradeIL

מניית MOGO - חזרה למעלה לאחר הישענות על רמה משמעותית

לונג
Smart-tradeIL מעודכן   
NASDAQ:MOGO   Mogo Inc.
הצעות, רכישות ושדרוג מערך העסקים!

מבחינה טכנית, ניתן לראות הישענות על קו תמיכה חזק מאוד וכניסה מאסיבית של כספים שגורמת לשבירת קו המגמה המשנית. בנוסף הישענות על המגמה הראשית עם נר היפוך משמעותי.

מבחינת אינדיקטורים:
ניתן לראות זרימת כספים פנימה והתחלה של מומנטום חיובי.

* פוטנציאל לכמה ימים של דשדוש לפני המשך מהלך

** אין באמור המלצה לפעולה **
עסקה סגורה: היעד הושג:
היעד הראשון הושג!
23.3% רווח בשמונה ימים!

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.