mansh

המשביר

לונג
TASE:MSBI   HAMASHBIR 365
מניה המשביר
עלתה לאחרונה בגלל דוח טוב.
עשתה מאלך מחזורים גדולים,
תיקון פיבו 38.2
אינדיקטורים חיובים
נר פינבר מסמן לשינוי
סטופ ביזור 6-7%
פוטנציאל קיים לעסקה 1/5 סיכוי /סיכון
ללא המלצה רק דעה

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.