eyal676

MTCH-לונג

לונג
NASDAQ:MTCH   Match Group, Inc
MTCH-מסקטור התקשורת/אפליקציית טינדר להכרויות
מחיר נוכחי-149.01
טכני-מגמה ראשית עולה
מגמה משנית-קיבלנו פולבאק ב-3 גלים שנבלם במדויק
על רמת תמיכה משמעותית--שימשה בעבר כרמת התנגדות ולאחר שנפרצה
נבדקה כתמיכה פעמים רבות.
במגמה המינורית ניתן לראות שאנחנו יוצאים לריברסל וחזרה לטרנד הראשי.
ניתן לראות שביום שישי פרצנו את המשולש ואת רמת ההתנגדות המינורית
וסיימנו בנר מלא מעל EMA50 תוך כדי יצירת מבנה מחירים עולה.
שימו לב למחזורי המסחר ב20 ימי מסחר האחרונים המעידים על איסוף.
כניסה לטרייד-מעל הגבוה של יום שישי.
יעדים על הגרף.
דוחות ב 5.5.21.
אין באמור לעיל המלצה.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.