magid10

לונג מטריקס

TASE:MTRX   MATRIX
צפיות ‎246‎
6
נראה שהמניה נתמכה על פיבו 50 ברמה השבועית, פריצת דשדוש בגרף היומי ועם פוטנציאל לא רע לפריצת ההתנגדויות בדרך לאור המחזור היפה שהיה בשבוע האחרון.