DavidRah

MU מיקרון גרף שבועי

NASDAQ:MU   Micron Technology, Inc
צפיות ‎105‎
2
גרף רחב של מיקרון, גרף שבועי בניתוח לפי גלי אליוט.
אנחנו נמצאים כעת בגל 3 של 3 ובדרכנו למעלה לפי הניתוח הזה.
גרף זה הוא הערכה שמרנית וללא גלים מורחבים ומורכבים.
זהו ניתוח שלי ואינו מהווה המלצה לנקיטת פעולה בשוק.

תגובות