DavidRah

MU מיקרון גרף שבועי

NASDAQ:MU   Micron Technology, Inc
גרף רחב של מיקרון, גרף שבועי בניתוח לפי גלי אליוט.
אנחנו נמצאים כעת בגל 3 של 3 ובדרכנו למעלה לפי הניתוח הזה.
גרף זה הוא הערכה שמרנית וללא גלים מורחבים ומורכבים.
זהו ניתוח שלי ואינו מהווה המלצה לנקיטת פעולה בשוק.
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.